به عنوان یک اصل پذیرفته شده، کیفیت فراگیر محصول، زمینه­ ساز جلب رضایت مشتریان و عامل پایه در حصول رضایت سایر ذینفعان یک سازمان برای رقابت ­پذیری و دستیابی به موفقیت پایدار و اساساً در زمره مسائل زیربنایی کشور است. 
بنابراین در دنیای رقابتی امروز باید خود را با سازو کارهای رقابت­پذیری در حال و آینده تجهیز نماییم و اصول نوین مدیریت و قواعد حضور  در بازارهای جهانی را بیاموزیم و به اجرا درآوریم. مهم­ترین این اصول رعایت کیفیت در تمامی ابعاد آن، اجرا و استقرار ابزارها و سیستم­های مدیریت کیفیت، الگوبرداری و استفاده از روش­های سنجش و اندازه­ گیری معیارهای موفقیت است.  
از این رو شرکت هامون نایزه موفق شد با رعایت کلیه موارد فوق عنوان واحد نمونه ملی استاندارد از سوی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور در سال ۱۴۰۰ را کسب نماید.
این مهم را بر مدیران و پرسنل سخت کوش خانواده هامون نایزه تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم.

مشاهده فیلم