هیات مدیره

نصرالله محمد حسین فلاح
نصرالله محمد حسین فلاح
رئیس هیئت مدیره
سید محمد رضا آل احمد
سید محمد رضا آل احمد
نایب رئیس هیئت مدیره
محمود شریعتی نیاسر
محمود شریعتی نیاسر
عضو هیئت مدیره
مجید تکیان
مجید تکیان
عضو هیات مدیره و مدیرعامل
احمد دین محمدپور
احمد دین محمدپور
عضو هیئت مدیره

مدیران شرکت

مهدی توکلی
مهدی توکلی
مدیر فروش و بازاریابی
مجید حسینی
مجید حسینی
مدیر کارخانه
احمدرضا رسول خمینی
احمدرضا رسول خمینی
مدیر بازرگانی خارجی
محمد اکبری
محمد اکبری
مدیر خرید
مرتضی جوشقانی
مرتضی جوشقانی
مدیر منابع انسانی
محمد حمصی
محمد حمصی
مدیر توسعه و پایش سیستم ها
حامد اسماعیلی
حامد اسماعیلی
مدیر فنی
ابراهیم گودرزی
ابراهیم گودرزی
مدیر تضمین کیفیت
عباس نوروزخانی
عباس نوروزخانی
مدیر نوآوری و توسعه محصول
امیر اسلامی میاندهی
امیر اسلامی میاندهی
مدیر مهندسی صنایع و برنامه ریزی
حسین صدوری
حسین صدوری
مدیر تولید