پایه پرچم

پایه پرچم

یکی از محصولات مبلمان شهری، پایه پرچم است که از ارتفاع 12 الی 18 متر قابلیت تولید دارد.

 

مزایا:

وزن کم و استحکام مناسب

اعمال رنگ های متنوع

مقاومت به خوردگی