پایه دوربین مداربسته

پایه دوربین مداربسته

پایه های دوربین جهت نصب دوربین های مدار بسته به کار میرود و هم قابلیت نصب به صورت دفنی را دارد هم به صورت فونداسیونی. این محصول در ارتفاع های متفاوت از 6 الی 18 متر قابل تولید و ارائه می باشند.