شرکت هامون نایزه که امروزه در زمره بزرگترین تولیدکنندگان بخش خصوصی مطرح در صنعت تولید لوله چدن داکتیل کشور می باشد حاصل ژرف نگری و تلاش بی وقفه مدیران و پرسنل لایق این مجموعه که به حق بزرگترین سرمایه این شرکت می باشند، بوده و با هدف تولید لوله های چدن نشکن بنا گردید.

اتکاء به پرسنل مجرب و بهره مندی از تجهیزات و امکانات مدرن و برخورداری از امکانات ویژه منطقه، این شرکت را در تلاش برای نیل به اهداف خود و پیاده سازی واحد های تولید لوله و اتصالات و پایه های توزیع برق چدن نشکن گردانده است. تلاشگران این شرکت امیدوارند که با ارتقای مطلوب بهره وری از خطوط تولید کارخانه  بتوانند برای تحقق هدف ایجاد اشتغال پایدار در خارج از شهرهای بزرگ و خودکفایی و بی نیازی از واردات از خارج از کشور و استقلال روز افزون، نقشی بیش از پیش فعال تر در کشور ایفاء نمایند.