ریختگری انواع قطعات سفارشی  با استفاده از روش پیشرفته فوم فداشونده (LFC )  تا وزن 5 تن و  ظرفیت سالیانه 5000 تن تولید و ارائه میگردد.