درباره هامون نایزه (هنیکو)

اگرچه کره زمین مملو از مقادیر زیادی آب است، هنوز خطر کم آبی جامعه بشریت را تهدید می کند. از این رو جابجایی و انتقال صحیح و بهداشتی آب از منابع و سرچشمه های تولید به مراکز مصرف، یعنی محل زندگی مردم از اساسی ترین امور هر جامعه ای است.

در آمارهای جهانی مصرف لوله های چدن نشکن (Ductile Iron Pipe) به دلیل مشخصات ویژه ای که برای این کاربرد دارند، بالاترین درصد در میان دیگر انواع لوله ها را به خود اختصاص داده است.

از این رو شرکت هامون نایزه با رویکرد تولید و تامین لوله و اتصالات چدن نشکن برای انتقال آب از مراکز تولید به نقاط مصرف تاسیس گردید.