شرکت هامون نایزه بعنوان اولین تولیدکننده پایه های برق چدن نشکن در کلاس هاس کاری 20 و 33 کیلو ولت  و پایه روشنایی چدن نشکن  در کشور عزیزمان ایران،  موفق به ارائه راهکاری مهم و اساسی جهت بهبود کیفیت و کارکرد شبکه توزیع برق کشور شده است.