روند درخواست بازدید:

ارگان‌ها، شرکت‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و موسسات می‌توانند درخواست خود را از طریق (فکس کارخانه 55577733-031) برای روابط عمومی شرکت هامون نایزه ارسال داشته و یا تماس با شماره تلفن 55577737.38-031 پیگیری نمایند. روابط عمومی پس از وصول درخواست بازدید و تایید مدیریت ارشد سازمان ، بر اساس اولویت‌ها و محدودیت‌های شرکت بامجموعه‌های درخواست کننده تماس گرفته وهماهنگیهای لازم در خصوص تعیین زمان و نحوه بازدید از شرکت را انجام می‌د‌هد.

فرم درخواست بازدید